HYDROGEOPOL - przedsiębiorstwo hydrogeologiczne w Dębicy
Szybki kontakt
Telefon: (0~14) 681-36-56
Fax: (0~14) 681-31-35
E-mail: biuro@hydrogeopol.pl
-------------------------------------
Pan Janusz Rysak
j.rysak@hydrogeopol.pl
Pan Dariusz Pęcak
d.pecak@hydrogeopol.pl
Usługi

Usługi

Prace projektowe i dokumentacyjne wraz z wykonawstwem w zakresie:
 • wiertnictwa

 • geologii, geotechniki

 • ochrony środowiska

 • usług warsztatowo-remontowych

Wykonujemy następujące opracowania geologiczne:

 • projekty studni głębinowych

 • dokumentacje hydrogeologiczne ujęć wód podziemnych

 • projekty badań hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich

 • typowanie terenów pod wysypiska śmieci i odpadów przemysłowych
  łącznie z badaniami hydrogeologicznymi

 • wykonywanie ocen oddziaływania obiektów uciążliwych na środowisko

 • projekty odwodnień terenu pod budownictwo komunalne, przemysłowe i inne

 • opinie geologiczno-inżynierskie, hydrogeologiczne i geotechniczne

 • badania i dokumentacje geologiczno-inżynierskie podłoża gruntowego

 • wyznaczanie stref ochrony sanitarnej ujęć wody

 • wyznaczanie stref ochrony sanitarnej składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych

 • projektowanie monitoringu wód podziemnych

 • ekspertyzy hydrogeologiczne w zakresie ekologii

 • określanie zasięgu zanieczyszczeń wód gruntowych

 • projektowanie wysypisk odpadów komunalnych i przemysłowych

Prace wiertnicze:

 • wiercenia studni głębinowych

 • wiercenia otworów obserwacyjnych dla monitoringu wód gruntowych

 • wiercenia geologiczno-inżynierskie i geotechniczne

 • wiercenia złożowe i surowcowe

 • pompowanie próbne studni głębinowych

 • pompowanie zanieczyszczeń wód gruntowych podczas katastrof ekologicznych wykonywanych metodą wiertniczą

 • wiercenie otworów technicznych

 • wiercenia dla celów palowania

 • renowacja i czyszczenie studni

 • obudowa studni łącznie z montażem pomp głębinowych

 • pogłębianie studni

 • pobieranie prób wody z otworów obserwacyjnych

 • pompowanie odwadniające dla potrzeb budownictwa pompami głębinowymi i powierzchniowymi

 • likwidacja nieprzydatnych otworów oraz ujęć wodnych.

Usługi warsztatowe:

 • remonty urządzeń wiertniczych

 • wykonawstwo filtrów do studni wierconych i otworów obserwacyjnych z rur PCV

 • prace spawalnicze, tokarskie, ślusarskie.